The Ultimate Luxury Mercedes-Benz Showroom Grand Opening

18 November 2015
4293 Hits

กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิชเปิดตัวโฉมใหม่ โชว์รูมลุมพินี ภายใต้งาน“The Ultimate Luxury Mercedes-Benz Showroom Grand Opening”

กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิชเปิดตัวโฉมใหม่ โชว์รูมลุมพินี ภายใต้งาน“The Ultimate Luxury Mercedes-Benz Showroom Grand Opening” ชูจุดเด่น สะดวกสบาย ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ทั้งพื้นที่บริการ พนักงานขาย ทีมช่างมืออาชีพไว้คอยบริการลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่โชว์รูมภายใต้การบริหารจัดการของ กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช จึงได้ทำการปรับปรุงโชว์รูมลุมพินีใหม่ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกสบาย ทั้งพื้นที่รับรถ ที่มีพื้นที่กว้างขวางมีช่องซ่อมถึง 29 ช่องบริการตลอดจนพื้นที่สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ที่มุ่งตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการใช้บริการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากปัจจุบันที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการลุมพินีมากกว่า 10,000 คันต่อปี ซึ่งการให้บริการของศูนย์บริการลุมพินี นอกจากความพร้อมด้านสถานที่ ซึ่งตั้งอยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ใกล้แยกราชประสงค์ ถนนสีลม ถนนสาทร และแหล่งธุรกิจใหม่ๆ แล้ว ยังมีพนักงานขายและทีมช่างที่มีคุณภาพไว้รองรับการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วย
Recent
Promotion

Thonburi Phanich GRAND Motor SALE

23rd August 2017

Thonburi Phanich GRAND Motor SALE

MORE

BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2017

27th March 2017

ธนบุรีพานิชขอเชิญทุกท่านพบกับ The new E-Class Coupé โฉมใหม่ที่ผสานความหรูหราและสปอร์ตคูเป้เข้าไว้ด้วยกันในหนึ่งเดียว ในงาน บางกอก ...

MORE
Recent New