กิจกรรม “พาลูกค้าชมภาพยนตร์ Snoopy and Charlie Brown”

9 January 2016
214 Hits

กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช จัดกิจกรรม “พาลูกค้าชมภาพยนตร์ Snoopy and Charlie Brown”

กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช จัดกิจกรรม “พาลูกค้าชมภาพยนตร์ Snoopy and Charlie Brown” ณ โรงภาพยนตร์ สยามพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อตอบแทนลูกค้าคนพิเศษของกลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง
Recent New